Asfaltoak konpontzeko ekipoak
Kodea
DeskribapenaCod.¹Cod.²
0910
Emultsio ureztagailua, hiru fasekoa
1
A
-
0532
Lantza-trinkotzaile tandema, 825 kg arte
1
A
0540
Trinkotzaile dardarkari tandema 1500 kg arte
1
B
0546
Trinkotzaile dardarkari tandema 3000 kg arte
1
B
0612
Trinkotzaile dardarkari tandema 8000 kg arte
3
C
-
1514
3000 kg-rainoko minizamagailu zurruna (*)
2
C
1516
4000 kg-rainoko minizamagailu zurruna (*)
2
C
-
1506
Asfatoa fresatzeko makina
1
B
(*) Minizamagailu matrikulatua: gehigarria 2€/eguneko.

Luzerako iraupena duten alogeretarako beherapen erakargarriak eta, behar izanez gero, operadore profesionalak ditugu. Kontsulta iezaguzu inongo konpromisorik gabe..

Gure ibilgailuen ataleko unitate guztiek, obligazio-harpidetza dutenek, zirkulazio- gertaerentzako hirugarrenentzako erantzukizun zibileko aseguru poliza daukate, 2001//01/12 datako 7/2001 ED-ri jarraituz eta Baldintza Orokorreko, 10. artikuluko, 10.1 atalean zehaztuta dauden baldintzen arabera.

Kontsultatu hemen Errentamenturako Lanbide arteko Baldintza Orokorrak (pdf).

Cód.¹ = Garraio kodea: Garraio zerbitzu tarifa, makinaren pisu eta bolumenaren araberakoa.

Cód.² = Berme Gordailua: Kreditu-kontu bat irekita duten bezeroek izan ezik, materialen alogera bakoitzeko "Berme Gordailu" moduan diru-kopuru bat eskatuko da, ondorengo sailkapenaren arabera: A = 200 €, B = 400 €, C = 1000 €.